V našem katalogu je akutálně registrováno
43351
webů.

Přepiš to

kategorie webu: firemní stránky

přepisy textů (např. rukopisů či naskenovaných dokumentů) a nahrávek mluveného slova (např. záznamy z porad, konferencí, instrukce pro zaměstnance nahrané na diktafon) či videí (např. záznamy z výběrových řízení, brífinků a podobně) jazykové překlady (anglický a německý jazyk) vkládání dat do vnitropodnikových aplikací prostřednictvím vzdáleného přístupu, pravidelná aktualizace a ruční editace databází tvorba textů pro webové stránky (tzv. copywriting) formulace obchodních, úředních i soukromých dopisů konverze souborů, a to jak textových (např. z pdf do doc), tak multimediálních (např. z mpg do avi) rutinní zpracování jakýchkoliv dat dle konkrétního zadání

URL:www.prepisto.cz Přejít na web
Nahoru na stránku