Chcete svým dětem zabezpečit budoucnost?

Jednou z možností, jak zabezpečit budoucnost svých dětí, je věnové pojištění nebo třeba investování. Co nám přináší? Dětem pomůže zajistit náklady spojené se svatbou a startem do samostatného manželského života.

Rodinné pojistky pokrývají více rizik

Pojišťovací ústavy nabízejí balíčky rodinného pojištění, které mají za úkol finančně zabezpečit děti pro případ, že by rodič náhle zemřel nebo kvůli náhlé a nečekané události zůstal invalidní. Pomáhají také tvořit úspory pro financování studia a zajištění bydlení a budoucího rodinného života. Pojištění sjednává rodič nebo prarodič ve prospěch třetí osoby, tedy nezletilého dítěte, jde tedy o pojištění pro děti. Zahrnuje se sem pojištění více rizik, včetně stipendijního pojištění, svatebního věnového pojištění, dále i sirotčí důchod nebo zproštění od placení pojistného pro případ invalidity rodiče, úrazová připojištění atd.

Vyplácí se nejpozději v určitém věku

Pokud se dítě dožije dne, kdy pojištění končí, pojišťovna mu vyplatí sjednanou pojistnou částku zhodnocenou o podíl na zisku. Přitom výplata této částky nezávisí na tom, zda rodič a její plátce ještě žije, i v případě jeho úmrtí pojištění trvá dál a v tomto případě už není nutné pojistné platit. Tedy je vždy jisté, že částka bude vyplacena, ovšem není jisté, jak dlouho bude placení pojistného probíhat. Pokud dítě zemře dříve, než smlouva vyprší, na pojistnou částku má nárok plátce rodič. U věnového pojištění je ve sjednaném termínu vyplacena pojistná částka, která zhodnocuje o podíl na zisku. Sjednaným termínem přitom v tomto případě rozumíme svatbu dítěte. Co dělat pokud se neožení či nevdá? Smlouva může být formulována tak, že placení pojistného končí dospělostí, ovšem částka se úročí až do termínu svatby nebo do určitého věku, přičemž ve věku uvedeném ve smlouvě dojde k jejímu vyplacení bez ohledu na to, zda se do té doby dítě vdá nebo ožení.

Druhá možnost: investování pro děti

Děti a mládež nemá možnost sama investovat do svých 18let, proto jsou vaše děti odkázány na to, co pro ně rodiče doslova naspoří. Spoření, takové to typické stavební, je už trochu přežitek, ale stále hodně populární. Možnost je nyní nové třeba investovat pomocí investiční platformy Portu. Portu nabízí možnost investování do akciových indexů (ETF) a to bez velkých znalostí investování, stačí vyplnit dotazník a aplikace sama navrhne strategii, která odpovídá riziku a cílech, které očekáváte.

O autorovi angelo

Komentáře

Emailová adresa nebude publikována. Povinné pole jsou označena *

*