Jaké jsou druhy IT auditů a jak vám pomůžou?

Jaké jsou druhy IT auditů a jak vám pomůžou?

Stejně jako se měníme v průběhu času my sami, mění se i celé IT – a v mnoha ohledech mnohem bláznivějším tempem. Ty tam jsou časy, kdy vám do firmy stačili jeden dva ajťáci a zvládli tak nějak všechno, a ještě v pracovní době odehrát několik levelů oblíbené hry. IT řešení má dnes mnoho aspektů a podob – Operations, Architecture, Security, Governance, Aquisition ad. Jak ale poznáte, že jedná oblast, která není zanedbávaná na úkor té další? Pomohou vám IT audity, které odhalí reálný stav každé zkoumané oblasti.

Pojďme si nejprve vysvětlit, o co se v případě IT auditů vlastně jedná. IT auditem rozumíme proces vyšetřování a hodnocení IT systémů, zásad, operací a infrastruktur. Díky IT auditům můžete lépe získat reálnou představu o tom, zda vaše IT systémy zajišťují bezpečnost a integritu dat i soulad s obchodními a finančními procesy ve vaší společnosti. Audity potom zajišťuje nezávislý objektivní pozorovatel, tedy auditor, který nese zodpovědnost za nastavení, implementaci, testování, vyhodnocování a reporting ICT auditů.

Jak probíhá ICT audit?

Průběh každého IT auditu se může lišit podle vašich konkrétních požadavků, specifik vaší společnosti nebo auditorů. Obvykle ovšem probíhá v následujících krocích:

  • Sestavení auditu – plánování auditu předem minimalizuje zbytečné náklady a umožňuje auditorům efektivněji využívat své zdroje. Přezkoumávají interní postupy související s IT, aby se mohl vypracovat plán auditu IT, který pokryje rozsah, cíle, termíny, proces a rozpočet plánovaného auditu.
  • Průběh auditu – auditoři kontrolují sledovaný systém či proces a provádí průběžné testování dle odsouhlaseného plánu. Analyzují klíčová rizika a sbírají v optimálním případě pouze relevantní data, ze kterých potom sestaví závěrečnou zprávu (viz další krok).
  • Reporting – auditoři zpracují podrobnou analýzu a závěrečnou zprávu, kde odprezentují vrcholovému managementu vaší společnosti nalezená zjištění. Také vám navrhnou potřebná doporučení a kroky vedoucí k nápravě nalezených chyb, rizik a nedostatků.
  • Sekundární kontrola – auditoři mohou provést sekundární kontrolu, aby se ujistili, že jsou dodržována doporučení a zda zlepšení fungují adekvátně. Audit je oficiálně uzavřen, pokud následná kontrola prokáže, že jste úspěšně implementovali zlepšení navrhovaná v závěrečné zprávě (viz předchozí krok).

Druhy ICT auditů

Můžete provést tzv. komplexní IT audit, což je ale velmi náročný a komplikovaný proces, který nabízí jen velmi málo auditorů, proto je možná výhodnější se zpočátku zaměřit pouze na auditování dílčích oblastní vašeho IT. Mezi hlavní a nejčastěji prováděné patří následující typy auditů:

Audit systémů a aplikací, aplikační audit

Cílem tohoto auditu je ověřit, zda všechny systémy a aplikace, které ve firmě používáte, zajišťují spolehlivá, včasná a bezpečná firemní data – stejně jako vstupy, zpracování a výstupy na všech úrovních jejich činnosti. Audit může být úžeji zamřený na zabezpečení systémů a procesy nebo na cloudovou infrastrukturu.

Audit ERP a informačních systémů

Tento audit ověřuje, zda vámi používají informační systémy a systémy pro řízení podnikových zdrojů splňují všechny klíčové obchodní cíle organizace. Auditor informačních systémů zajišťuje, že systémy jsou před implementací v souladu s obecně uznávanými standardy pro danou oblast. To je důležité zejména pro IT infrastruktury, které se opravdu rychle vyvíjejí pod tlakem cloudových implementací. 

Audit IT managementu

Tento audit ověřuje, zda máte a využíváte organizační strukturu a postupy, které zajišťují kontrolované a efektivní prostředí pro jakýkoli IT proces. Může také zahrnovat přezkoumání podnikové architektury a identifikaci nástrojů, rámců a osvědčených postupů v této oblasti.

Síťový a telekomunikační audit

Kontroluje digitální komunikaci, resp. se zaměřuje na ovládací prvky telekomunikací, které jsou umístěny ve vaší infrastruktuře. Auditoři IT prověřují nastavení telekomunikačních služeb, aby ověřili, zda je efektivní a bezpečné. Součástí tohoto auditu může být i intranetová analýza.

IT audity dnes a zítra

S rostoucí komplexností IT a ICT a se vzestupem stávající vlny digitální transformace roste i poptávka po IT auditech. Společnosti čelí stále větším organizačním, procesním i bezpečnostním výzvám. Prováděli jste někdy IT audit? Pokud ne, možná máte nejvyšší čas, abyste předešli potenciálním zranitelnostem a minimalizovali rizika, která mohou mít dopad na vás, ale i vaše obchodní partnery a zákazníky.

Zdroj obrázku: Jirapong Manustrong / Shutterstock.com

O autorovi angelo

Komentáře

Emailová adresa nebude publikována. Povinné pole jsou označena *

*