Potřeba zajistit zvýšenou čistotu stlačeného vzduchu při výrobě komponentů pro výrobu elektrických vozidel

Potřeba zajistit zvýšenou čistotu stlačeného vzduchu při výrobě komponentů pro výrobu elektrických vozidel

Ve světě automobilového průmyslu je stále více důrazu kladeného na výrobu elektrických vozidel. Tento trend nejen přispívá k snížení emisí skleníkových plynů, ale také odráží technologický pokrok a inovace v oboru. Nicméně výroba komponentů pro tato vozidla vyžaduje mimořádně vysokou míru přesnosti a čistoty, zejména pokud jde o stlačený vzduch používaný v různých fázích výroby.

Důležitost čistého stlačeného vzduchu v průmyslu elektrických vozidel

Elektrická vozidla závisí na široké škále komponentů, které musí být vyrobeny s mimořádnou pečlivostí. Znečištění, dokonce i v mikroskopickém měřítku, může mít katastrofální důsledky pro výkon a životnost těchto komponentů. To platí zejména pro baterie a elektronické součásti, které jsou základem elektrického pohonu. Stlačený vzduch se často používá k čištění, sušení a dalším aplikacím v rámci výrobního procesu. Pokud tento vzduch není čistý, může způsobit kontaminaci citlivých komponentů.

Filtrace stlačeného vzduchu

Pro zajištění potřebné čistoty stlačeného vzduchu je nezbytné používat odpovídající filtry. Tyto filtry odstraňují pevné částice, kapalné kapičky a dokonce i bakterie a viry, což je nezbytné pro výrobu komponentů nejvyšší kvality. Existuje několik typů filtrů, včetně:

Mechanické filtry: Tyto filtry odstraňují pevné částice, jako jsou prach, pyl a další částice, které mohou být v stlačeném vzduchu.

Koalescentní filtry: Tyto filtry odstraňují vodní a olejové aerosoly, což zabraňuje kontaminaci vodou nebo olejem.

Aktivní uhlíkové filtry: Používají se k odstranění pachů a výparů, což je důležité v aplikacích, kde by mohl být výpar škodlivý pro konečný produkt.

Stav vnitřní instalace stlačeného vzduchu

Kromě použité třídy filtrů je pro čistotu stlačeného vzduchu zásadní také stav vnitřní instalace stlačeného vzduchu. Je nezbytné pravidelně kontrolovat a udržovat celý systém, aby se předešlo akumulaci starých usazenin, stopy rezavění a jiných nečistot uvnitř potrubí a zařízení.

Pokud jsou vnitřní části systému zanedbány a nejsou pravidelně čištěny či udržovány, může dojít k sekundárnímu znečištění stlačeného vzduchu, i když jsou použity filtry nejvyšší třídy. Tyto nečistoty mohou následně kontaminovat komponenty elektrických vozidel, což vede k možným poruchám a snížené životnosti. Pravidelná kontrola a údržba systému stlačeného vzduchu jsou tedy stejně důležité jako použití správných filtrů.


Norma ISO 8573-1

Norma ISO 8573-1 je klíčovým standardem, který se zabývá čistotou stlačeného vzduchu. Specifikuje a klasyfikuje různé úrovně znečištění stlačeného vzduchu v různých kategoriích, včetně pevných částic, vody a oleje.

Norma ISO 8573-1 je součástí celé řady norem ISO 8573, která se zaměřuje na různé aspekty čistoty stlačeného vzduchu. Tato řada norem poskytuje průmyslovým uživatelům jasné směrnice a standardy, které musí splňovat, aby zajistily optimální kvalitu stlačeného vzduchu pro své aplikace.

Série norem ISO 8573

Celá série norem ISO 8573 se skládá z několika dílů, z nichž každý se zabývá specifickou oblastí týkající se čistoty stlačeného vzduchu. Zahrnuje:

ISO 8573-1: Klasifikace znečištění vzduchu.

ISO 8573-2: Testovací metody pro aerosolové obsahy oleje.

ISO 8573-3: Testovací metody pro stanovení obsahu částic.

ISO 8573-4: Testovací metody pro stanovení obsahu vodní páry.

…a další, které se věnují specifikům čistoty stlačeného vzduchu.

Závěr

Kvalita stlačeného vzduchu má zásadní význam pro výrobu komponentů pro elektrická vozidla. Kontaminace, ať už pevnými částicemi, vodou, olejem nebo jinými látkami, může mít vážné důsledky pro výkon a trvanlivost těchto komponentů. Dodržování norem, jako je ISO 8573, je nezbytné pro zajištění nejvyšší kvality stlačeného vzduchu a tím i kvality výsledných výrobků.

O autorovi angelo

Komentáře

Emailová adresa nebude publikována. Povinné pole jsou označena *

*