Elektrická požární signalizace – jak chrání životy i majetek? 

Elektrická požární signalizace – jak chrání životy i majetek? 

 
Když vypukne požár, je nejdůležitější včas zasáhnout a zastavit ho, než se začne šířit. Proto moderní budovy obsahují ostříží zrak, který za vás hlídá bezpečí lidí i majetku. Poznejte, jakým způsobem funguje elektrická požární signalizace. 

K čemu je elektrická požární signalizace? 

Úkolem elektrické požární signalizace (zkráceně EPS) je detekovat požár už v jeho raném stadiu a okamžitě na něj upozornit pracovníky a příslušné složky, jako je hasičský sbor. Díky tomu je možné rychle reagovat, evakuovat prostor a minimalizovat škody na majetku. 

Jakým způsobem vás chrání? 

Systém elektrické požární signalizace se skládá z detektorů, respektive hlásičů, které jsou strategicky rozmístěné po objektu. Pokud se jedná o tzv. samočinné hlásiče, tak neustále či v pravidelných intervalech kontrolují fyzikální nebo chemické změny spojené s požárem. Podle toho se dále dělí na hlásiče teplot, plamene, plynu, kouře či multifunkční hlásiče, které tyto funkce kombinují. 

Jakmile zaznamenají změnu, pošlou o ní informaci do ústředny EPS, která tyto zprávy vyhodnotí a podle toho dále reaguje – záleží, zda se jedná o systém jednostupňového nebo dvoustupňového vyhlašování poplachu. 

V případě jednostupňového poplachu ústředna po vyhodnocení změny z hlásiče spustí všeobecný poplach. Což je optická, akustická, dotyková nebo kombinovaná signalizace požárního poplachu. Ten se spustí i v příslušné jednotce požární ochrany, která se okamžitě vydává požár uhasit. 

Oproti tomu dvoustupňový poplach nejprve upozorní obsluhu ústředny, která zkontroluje, zda se jedná o falešný, nebo oprávněný poplach, a posléze zjistí, kde přesně se požár nachází (na to má 6 minut). Pokud je oprávněný, spustí obsluha všeobecný poplach, v případě, že je falešný, zastaví 6minutové odpočítávání a provede další předepsané úkony. Jestliže obsluha do 6 minut nijak nezareaguje (ani nevyhlásí poplach, ani nezastaví odpočítávání) spustí ústředna všeobecný poplach sama – to je běžné zejména mimo pracovní dobu, kdy se na místě obsluha nenachází. 

V rozsáhlejších objektech se dokonce může vyskytovat v rámci systému požární signalizace hned několik ústředen (jedna hlavní a ostatní vedlejší). A rovněž bývá běžné, že se kromě samočinných hlásičů v objektu nacházejí i tlačítkové hlásiče, které může kdokoliv, kdo je svědkem požáru, stisknout a spustit tak okamžitě všeobecný poplach

Kam EPS umístit? 

V objektech s vysokou koncentrací lidí, v budovách, kde evakuace osob trvá delší dobu nebo kde skladujete cenné či hořlavé materiály. Kde přesně musí být elektrická požární signalizace umístěná, určují aktuální normy. 

Jak zajistit správné fungování elektrické požární signalizace? 

Po její instalaci a uvedení do provozu je vždy nutné provést koordinační funkční zkoušku, která zjistí, zda celý systém funguje správně. Tu se doporučuje alespoň jednou za rok zopakovat. Zkoušku řídí zkušební technik a je potřeba o ní vytvořit doklad obsahující výsledky zkoušky. 

Kromě toho musíte udělat jednou za měsíc zkoušku ústředny a navazujících zařízení, aby byla jistota, že všechno funguje, jak má. A jednou za půl roku zkoušky činnosti hlásičů požáru a dalších zařízení, které EPS ovládá. 

Vždy by je měla provádět proškolená osoba pověřená údržbou tohoto systému. 

Zdroj foto: APChanel / Shutterstock.com

O autorovi angelo

Komentáře

Emailová adresa nebude publikována. Povinné pole jsou označena *

*