Co je to datový sklad? A další informace o business intelligence

Business intelligence využívá software a služby k přeměně dat na užitečné informace, které slouží jako podklad pro strategická a taktická obchodní rozhodnutí organizace. Nástroje business intelligence přistupují k datovým souborům a analyzují je, a potom prezentují analytická zjištění ve zprávách, souhrnech, řídicích panelech, grafech, tabulkách a mapách, aby uživatelům poskytly podrobné informace o podniku.

Termínem business intelligence se často označuje také celá řada nástrojů, jež na základě dostupných dat poskytují rychlý a snadný přístup k informacím o aktuálním stavu organizace.

Co je to datový sklad?

V oblasti business intelligence narazíte i na datový sklad, přičemž datové skladování je proces shromažďování a správy dat z různých zdrojů, který poskytuje smysluplné obchodní informace. Datový sklad se obvykle používá k propojení a analýze obchodních dat z různorodých zdrojů. V podstatě se jedná o jádro systému business intelligence.

Datový sklad je směs technologií a komponent, která napomáhá strategickému využití dat. Elektronické úložiště shromažďuje velké množství informací o společnosti, které se využívají k analýzám. Jde o proces transformace dat na informace a jejich včasné zpřístupnění uživatelům, aby bylo možné něco změnit.

Jak datový sklad funguje?

Datový sklad funguje jako centrální úložiště, do něhož přicházejí informace z jednoho nebo více zdrojů dat. Data do datového skladu proudí z transakčního systému a dalších relačních databází.

Data mohou být strukturovaná, polostrukturovaná a nestrukturovaná, přičemž se zpracovávají, transformují a přijímají tak, aby uživatelé mohli ke zpracovaným datům v datovém skladu přistupovat prostřednictvím nástrojů business intelligence, klientů SQL a tabulek. Datový sklad spojuje informace pocházející z různých zdrojů do jedné komplexní databáze.

Sloučením všech těchto informací na jednom místě může organizace komplexněji analyzovat své zákazníky, což jí pomáhá zajistit, aby zvážila všechny dostupné informace. Datové sklady umožňují vytěžování dat. Data mining hledá v datech vzorce, které mohou vést k vyšším prodejům a ziskům.

Ať už vás zajímá databázová platforma, nebo se chcete dozvědět více informací o datovém skladu či business intelligence, sledujte blog zaměřeného na danou oblast JanZednicek.cz. Přečtěte si na blogu více než 400 článků a různých návodů týkající se excelu, reportingu, finanční matematiky i databází.

O autorovi angelo

Komentáře

Emailová adresa nebude publikována. Povinné pole jsou označena *

*