Školení řidičů – referentů online je stále populárnější

Řidiči z povolání nejsou jediní, kdo v rámci svého zaměstnání musí používat automobil. I vy se snadno můžete stát řidičem – referentem, a zhostit se tak řádky nových povinností. Ze všeho největší důraz je třeba klást na bezpečnost.

Jak to s řidiči – referenty vlastně je?

Výraz řidič – referent se hojně používá, v žádném právním předpise však není konkretizován. Obecně lze říct, že se jedná o jakéhokoli zaměstnance, který v době pracovní činnosti nebo v souvislosti s plněním pracovních úkolů řídí motorové vozidlo a není řidičem z povolání. Může jít o osoby, které řídí denně, a stejně tak o ty, kdo vyjedou jednou ročně na služební cestu. Nezáleží na tom, zda jezdí služebním autem, nebo používají vlastní vůz. Do této skupiny spadají dokonce i ti, kteří vozidlo neřídí na veřejných komunikacích, ale pouze na parkovišti či ve skladu.

Nutnost školení je dána zákonem

Povinnost zaměstnavatele zajistit školení řidičům – referentům je ukotvena v Zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů §103 odst. 2. Mělo by se tak stát vždy, když takový zaměstnanec nastoupí do nové práce, změní-li pracovní zařazení či druh práce, po zavedení nových technologií nebo pracovních postupů a přirozeně také ve všech případech, kdy jde o bezpečnost a ochranu zdraví. I přes veškeré snahy tragických pracovních úrazů přibylo a motorová vozidla hrají roli až ve třetině z nich, proto by se této povinnosti nikdo neměl vyhýbat. Dobrá školení mohou výrazně zvýšit informovanost řidičů, a tím snížit riziko nehody. A pokud k ní už dojde, usnadní vám jednání s pojišťovnou.

Školení online je platné a rovnocenné tomu klasickému

Obliba online školení v oblasti BOZP stoupá u zaměstnanců i zaměstnavatelů. Důvodů je hned několik. Školení formou e-learningu nezasahuje do běžných pracovních činností, nevyžaduje pronájem prostor na pravidelný kurz a zaměstnanci nemusí nikam dojíždět. Webové prezentace vypadají atraktivně, můžete si je projít třeba několikrát a vše si zapamatovat. V začátcích se množily dotazy, zda je školení řidičů – referentů přes internet právně přípustné, tyto obavy ale již byly eliminovány. Inspektoráty i soudy tuto metodu uznávají a zákon jasně stanoví, že způsob školení určuje zaměstnavatel.

O autorovi angelo

Komentáře

Emailová adresa nebude publikována. Povinné pole jsou označena *

*