Jak nakreslit úsečku v programu na technické kreslení

Úsečka je základní geometrický prvek všech technických, výrobních, konstrukčních a dalších různých výkresů a projektů. Pokud to řekneme velmi jednoduše, jedná se vlastně o rovnou čáru mezi dvěma body. V technických výkresech může určovat například rozměry výrobků, budov, nebo vzdálenosti mezi dvěma objekty. Zvládnout její kreslení v Autocad lt vyžaduje jen trošku praxe a základní znalost technického kreslení.

Začínáme

Postup na kreslení úsečky, který si dnes ukážeme, platí pro Autocad nebo jeho vysoce kompatibilní náhradu GStarcad. GStarcad je ale oproti Autocad cenově o mnoho dostupnější.

Na začátek si tedy zapneme vybraný program na technické kreslení. V horním ovládacím panelu spustíme příkaz ÚSEČKA. Po jeho spuštění se u kurzoru a v příkazovém řádku dole zobrazí výzva “zadejte první bod”.

➔    Kromě výzvy si u kurzoru, ale také v dolním stavovém řádku, můžete všimnout také číselné polohy bodu vzhledem k aktuálnímu souřadnicovému systému

Úsečka podle absolutních souřadnic

První způsob, jak nakreslit úsečku v cad programech, je podle absolutních souřadnic. Při zadávání číselných hodnot (délky úsečky) se řídíme základním souřadnicovým systémem určeným souřadnicemi XY. Zadaná čísla tedy jsou vzdálenosti jednotlivých bodů úsečky od souřadnic XY.

Začneme zadáním prvního bodu úsečky v požadované vzdálenosti od souřadnic XY, například 40, 40 a potvrdíme klávesnicí Enter.

Následně nás program vyzve “určitě další bod nebo”. Na zadání koncového bodu úsečky v absolutních hodnotách, tedy ve vzdálenosti k souřadnicím XY, musíme před čísla vložit znak mřížky, například #100, 40. Potvrdíme klávesou Enter a zobrazí se úsečka v délce 60

➔    Kromě hodnot souřadnic XY v souřadnicovém systému, si můžeme všimnout také hodnoty Z. Ta je aktivní jen při 3D rozhraní systému. Ve 2D cad kreslení je její hodnota vždy 

Úsečka podle relativních souřadnic

Tento způsob můžeme používat pokud kreslíme více úseček za sebou. Po nakreslení předešlé úsečky pomocí absolutních hodnot je příkaz ÚSEČKA stále aktivní a vyzývá nás “určete další bod nebo…”.

Do políčka hodnot zadáme 0,50 a zobrazí se úsečka v délce 50, směřující z posledního bodu předcházející úsečky. Hodnota 0,50 představuje relativní souřadnice koncového bodu k počátečnímu bodu úsečky.

➔    Pokud chcete kreslit úsečku směrem doleva a dolů od souřadnic XY, musíte zadat hodnoty v mínusových číslech.

Polární souřadnice

Polárními souřadnicemi můžeme kreslit úsečky pod určitým úhlem. Stačí v příkazu ÚSEČKA zadat příkaz L (délka) a potvrdit klávesou Enter. Následně se zobrazí pod příkaz, do kterého zadáme požadovanou délku úsečky.

Po zobrazení výzvy “Určete úhel” můžeme kurzorem libovolně pohybovat v různých úhlech, přičemž zůstane zachovaný výchozí bod, a také zadaná délka úsečky. Velikost úhlu můžeme zadat také přímo do příkazového okna u kurzo 

Přímý režim v ORTHO nebo polární trasování

Přímý režim je ten nejjednodušší způsob, jak nakreslit úsečku v programu na kreslení. Po zadání prvního bodu úsečky pomocí absolutní hodnoty už jen taháme kurzor myši směrem, kterým chceme nakreslit úsečku a zadáme jeho délku.

Ortogonální režim (ORTHO) je speciálně určený na kreslení vodorovných a svislých úseček. Po jeho zapnutí je možné kreslit jen ve vodorovném nebo svislém směru a zadávat délky.

Velmi podobný je režim Polární trasování s tím rozdílem, že můžeme kreslit v různých úhlech. Požadovaný úhel zadáme hned na začátku do okna “Nastavení kreslení”. Po uložení můžeme tahat úsečky libovolným směrem pod přesným úhlem.

 

 

 

 

 

O autorovi angelo

Komentáře

Emailová adresa nebude publikována. Povinné pole jsou označena *

*