Stupeň krytí u plastových pouzder pro elektroniku

Stupeň krytí u plastových pouzder pro elektroniku

Elektronická zařízení, která jsou navrhovaná jako samostatně stojící (netvoří jednotný celek pod hlavním zakrytováním většího systému), je nutné uzavírat do vhodně upravených boxů či pouzder, aby se zabránilo jejich poškození od vnějších vlivů prostředí. K tomuto účelu se využívá buď pevných nebo rozebíratelných krytování nejčastěji se vyrábějících z kovových nebo plastových materiálů. Výhody obou těchto typů krytí jsou navázány na konkrétní vlastnosti těchto materiálů – u kovů je to především pevnost a mechanická odolnost, u plastů se jedná o možnosti utěsnění a odolnost vůči specifickým faktorům, jako jsou vlhkost či agresivní látky, hmotnost a manipulovatelnost, a také cenu. Pokud se rozhodujete, jaký typ krabičky pro svůj elektronický projekt zvolit, jsou ideální univerzální plastové krabičky, jež nabízí velmi variabilní možnosti, co se týká velikosti i osazení různými přídavnými doplňky či moduly.

Charakteristiky krytí elektroniky

Je-li potřeba provést krytování elektroniky, je nutné vždy specifikovat jeho vlastnosti. V první fázi je nutné stanovit především jeho rozměry, které bývají standardizované a měly by zajistit, že elektrické zařízení, které je v ní umístěné se nebude zbytečně pohybovat. Po stanovení rozměrů se dále orientujeme na stupeň krytí, který je definovaný parametrem IP.

Stupeň krytí elektronického zařízení

Stupeň krytí udává několik specifik, která ochranný obal v dané konstrukci, materiálovém řešení a případném dalším ošetření splňuje. Označování stupně krytí se skládá z číselné stupnice a písmena určujícího, zda se je zařízení chráněno také před dotykem udanou sondou. Číselná charakteristika za písmeny IP udává:

 • první číslice – ochranu před cizími předměty, a to:
  • 0 – žádná ochrana
  • 1 – předměty o průměru 50 mm, dotyk dlaní
  • 2 – předměty o průměru 12 mm, dotyk prstem
  • 3 – předměty o průměru 2,5 mm, dotyk nástrojem
  • 4- předměty o průměru 1 mm, dotyk tenkým nástrojem či drátem
  • 5 – prachové částice, dotyk pomůckou
  • 6 – úplná prachotěsnost, dotyk pomůckou
 • druhá číslice – ochrana před vniknutím vody:
  • 0 – žádná ochrana
  • 1 – kapky vody
  • 2 – dopadající kapky vody při 15°náklonu
  • 3 – stříkající voda při naklonění 60° (10 l/min po dobu 5 min)
  • 4 – stříkající voda ze všech směrů (10 l/min po dobu 5 min)
  • 5 – tryskající voda
  • 6 – intenzivně tryskající voda
  • 7 – dočasné ponoření (hloubka 1 m, maximálně na 30 min)
  • 8 – trvalé ponoření do vody
  • 9 – trvalé ponoření při zvýšených nárocích teploty a tlaku

Podle čeho kryt vybírat

Při výběru krytu je tedy dále nutné určit, v jakém prostředí bude zařízení používáno. Pokud bude zařízení používáno v běžných interiérových podmínkách, postačí mu minimální stupeň krytí, který omezí pouze přístup klasického prachu. Při užívání v místnostech se zvýšenou vlhkostí nebo v exteriéru je potřeba počítat s vyššími hodnotami IP.

O autorovi angelo

Komentáře

Emailová adresa nebude publikována. Povinné pole jsou označena *

*