Co je to inkrementální vývoj softwaru a kdy ho využít?

Co je to inkrementální vývoj softwaru a kdy ho využít?

V dnešním dynamickém světě softwarového inženýrství je velmi důležité umět rychle reagovat na měnící se požadavky klientů i celého trhu. Jednou z metodik vývoje softwaru, která vám pomůže dosáhnout agilní a flexibilní reakce, je inkrementální vývoj. Tento způsob vývoje softwaru umožňuje vývojovým týmům vytvářet a dodávat software po částech a postupně rozšiřovat jeho funkcionality.

Metodiky vývoje softwaru

Existuje řada různých metodik vývoje softwaru a každá z nich má své vlastní principy, jak vyvíjet a udržovat software. Mezi ty základní patří:

1)      Waterfall model – tradiční způsob vývoje

Waterfall model je známý také jako kaskádový model. Funguje na principu postupného vývoje skrze pevně definované fáze. Jaké fáze to jsou?

 • Analýza,
 • návrh,
 • implementace,
 • testování
 • a údržba.  

Základním pravidlem této metodiky je, že vývojový tým musí před posunem do další fáze dokončit předchozí fázi vývoje.

2)      V-Model – agilní způsob vývoje

V-Model stejně jako waterfall model pracuje postupně na jednotlivých fázích vývoje. Rozdíl je v tom, že klade velký důraz na kontrolu a testování produktu v průběhu. To znamená, že každá jednotlivá etapa vývoje má odpovídající fázi testování.

3)      Inkrementální model – DevOps přístup k vývoji

Inkrementální model patří mezi tzv. DevOps přístupy. Tato zkratka vychází z anglického Development and Operations a spojuje vývoj a provoz. Principem inkrementálního modelu je postupné budování softwaru a přidávání nových funkcí – inkrementů.

Jednotlivé části vývoje by se daly rozdělit do samostatných vývojových cyklů. Namísto toho, aby vývojový tým nejprve vytvořil celý software a pak ho představil klientovi, vyvíjí software postupně. Každý cyklus prochází těmito fázemi:

 • určování požadavků,
 • vytváření designu,
 • kódování,
 • testování
 • a implementace.

Jaké jsou výhody využití inkrementální metodiky vývoje softwaru?

 • Rychlé doručování výstupů klientovi: Inkrementální metodiky vývoje umožňuje týmu průběžně dodávat části produktu nebo funkce klientovi. Díky tomu může klient začít produkt využívat před tím, než bude kompletně dokončený.
 • Průběžná zpětná vazba: Díky průběžným dodávkám nových inkrementů může tým získat zpětnou vazbu od klienta. To vývojovému týmu umožňuje rychle reagovat na potřeby a požadavky klienta.
 • Větší flexibilita: Vývojový tým a klient spolu průběžně komunikují, a tak je snazší během vývoje reagovat na požadavky na změny.
 • Efektivní plánování: Inkrementální vývoj umožňuje týmu plánovat krátkodobé cykly, což usnadňuje rozdělení velkého projektu na menší, snadněji kontrolovatelné části.
 • Spokojenější klient: Klient může v průběhu vývoje korigovat směřování projektu a vyjádřit souhlas nebo nadhodit připomínky k dosavadním výsledkům. Tím se eliminuje riziko odchýlení projektu od původních cílů nebo nepochopení požadavků a vyhnete se následné nespokojenosti klienta.

Kdy využít inkrementální vývoj softwaru?

I přesto, že má inkrementální metodika řadu výhod, nemusí být vždy tou jedinou volbou. V jakých případech po této metodě sáhnout?

 • V případě, kdy sice máte definované požadavky na software, ale v některých detailech ještě nemáte úplně jasno.
 • Pokud chcete software uvést co nejdříve na trh a nechcete čekat klidně i několik měsíců na jeho kompletní dokončení.
 • U komplexních projektů, kdy je pro vás obtížné vytvořit kompletní specifikaci a plán předem.
 • Chcete být součástí vývoje produktu a dostávat pravidelnou zpětnou vazbu.

Pokud potřebujete vyvinout software na zakázku, ale ještě nemáte úplně jasnou představu o tom, jakou veškerou funkcionalitu by software měl mít, pak je pro vás inkrementální metodika ideální variantou. Důležité je obrátit se na odborníky, kteří budou schopní vaše zadání přetvořit do konkrétního produktu.

O autorovi angelo

Komentáře

Emailová adresa nebude publikována. Povinné pole jsou označena *

*