Dotace Nová zelená úsporám Light na fotovoltaický ohřev vody pro důchodce – správný výběr MPPT měniče

Dotace Nová zelená úsporám Light na fotovoltaický ohřev vody pro důchodce – správný výběr MPPT měniče

Druhou největší položkou v rozpočtu domácností po vytápění jsou výdaje na ohřev teplé užitkové vody. V době energetické krize a drahých energií je jistě žádoucí snížit nutné výdaje na minimum, čemuž významně přispěje dotace na pořízení solárního (fotovoltaického) ohřevu vody. Tento systém, pokud je nainstalován se správnými komponenty a optimalizován především nastavením parametrů solárního měniče, přinese významnou úsporu za energie, které by byly nutné vynaložit na ohřev vody z jiných zdrojů. Když se vezme v úvahu, že některé opravdu seriózní firmy dokážou dodat v ceně dotace obvykle bez doplatku i nový elektrický bojler, pak se tato „investice za 1,-Kč“ opravdu pro seniory více než vyplatí.

Průměrná spotřeba vody pro domácnost, spotřeba energie na její ohřívání, roční bilance a kalkulace je podrobně popsána v článku Solární ohřev vody uspoří nemalé finanční prostředky. Aby takto vypočtená úspora energie co nejvíce odpovídala skutečnému stavu, je nutné v celém systému pečlivě zvolit a nastavit především model a parametry solárního MPPT měniče (= invertoru nebo někdy i střídače). Možnosti měniče, jeho software a nastavení ve finále budou znamenat, jak velké úspory energie reálně uživatel dosáhne.

I nejjednodušší MPPT měniče dnes podle aktuálně platných podmínek NZÚ Light musí být vybaveny tzv. bivalentním zdrojem energie. To znamená, že v případě nedostatečného výkonu dodávaného solárními panely musí tento zdroj zajistit ohřev bojleru z elektrické sítě. A zde může být základní kámen úrazu, který spočívá v tom, že po větším odběru ohřáté vody (obvykle večer po osprchování všech členů domácnosti), kdy už je výkon dodávaný solárními panely nedostatečný, se dohřeje bojler z elektrické sítě. Tento základní problém může znamenat to, že přínos výroby elektrické energie z fotovoltaických panelů je méně než poloviční, než by ve skutečnosti dokázaly vyrobit. Jak lze tedy využít maxima energie ze solárních panelů?

Odpověď je v použití programovatelného měniče. Jedním z reprezentantů je novinka roku 2024 – výrobek ANTIK Water Heater PWH-01. Tento MPPT měnič obsahuje dostatečné množství funkcí, kterými lze solární ohřev vody optimalizovat a využít maximální energii vyrobenou solárními panely. Podrobnější popis tohoto měniče naleznete na tomto odkaze.  K  přednostem tohoto měniče patří displej, na kterém se zobrazují všechny důležité hodnoty – napětí a proud z fotovoltaických panelů, aktuální výkon dodávaný do bojleru, teplota vody v bojleru, denní a celková výroba elektřiny v kWh a další parametry. Největším přínosem je ovšem možnost nastavení a hlídání požadované teploty vody v bojleru energií vyrobenou z panelů, ale i z elektrické sítě. Pomocí časových intervalů lze nastavit čas a teplotu, kdy bude bojler ohříván pouze z panelů a kdy mu nebude umožněn dohřev ze sítě, čímž se ušetří velké množství energie z bivalentního zdroje.

Naprostou novinkou v této třídě měničů je připojení měniče na wifi síť, kde prostřednictvím mobilního telefonu lze nejen sledovat všechny důležité hodnoty, ale také pomocí vzdáleného přístupu kdykoliv tyto hodnoty měnit. Takto snadno lze získat další úspory energie v případě nepřítomnosti nebo naopak v případě potřeby teplé vody bez nutnosti fyzické přítomnosti pro změnu parametrů teplé vody.

Je součástí vaší nabídky na solární ohřev vody právě tento nebo jiný chytrý měnič? Obsahuje nabídka instalační firmy nový elektrický bojler, vybavený DC rozvaděč, uzemnění panelů i přepěťové ochrany, revizní zprávu, minimálně 5 panelů s celkovým výkonem alespoň 2,5 kWp a další komponenty bez doplatku? Pokud ne, rádi s vámi osobně probereme možnosti instalace fotovoltaického ohřevu vody ve vašem domě a zodpovíme všechny dotazy. Kontaktujte 4mmenergy, případně volejte na tel: 722 264 710.    

O autorovi angelo

Komentáře

Emailová adresa nebude publikována. Povinné pole jsou označena *

*