Co je to topologie sítí a jaké existují typy? 

Co je to topologie sítí a jaké existují typy? 

Chcete doma nebo ve firmě připojit k internetu více zařízení najednou? V tom případě budete potřebovat router. V rámci sítě je ale důležitá také její topologie. Každý typ má své výhody a nevýhody, které ovlivňují stabilitu, spolehlivost, náklady i rozšiřitelnost. Takže, co to vlastně je topologie sítě a jak lze síť uspořádat? 

Co je to topologie sítě? 

Topologií sítě rozumíme zapojení různých prvků do počítačových sítí. Můžeme ji chápat jako konkrétní tvar nebo strukturu dané sítě, je to vlastně jakási cesta, po které se data v síti přenáší. 

Největší sítí na světě je internet, tvoří ho několik menších sítí, ale nemá žádnou centrální organizaci ani pevně danou strukturu. Data se po síti přenášejí ve formě samostatných balíčků, které nazýváme pakety

Jaké existují typy topologií počítačových sítí? 

V rámci sítí je velmi důležitým faktorem jejich topologie, tedy způsob uspořádání. V praxi se používají tyto způsoby uspořádání sítě: 

  1. Hvězdicová topologie 

Představte si hvězdu, spíše jednoduše nakreslenou vločku. Všechny počítače jsou tedy připojené k základní připojovací jednotce (switch) pomocí kabelu. 

Hvězdicová topologie je nejpoužívanější způsob propojování počítačů do počítačové sítě, který vznikl v počátcích používání výpočetní techniky, kdy byly počítače připojené pouze k jednomu centrálnímu. 

Za výhodu hvězdicové topologie považujeme spolehlivost a stabilitu, v případě, že selže jeden počítač nebo kabel, nebude fungovat spojení pouze pro jednu větev, zbývající články to neohrozí. Kladnou charakteristikou je také jednoduchá rozšiřitelnost o další počítač. 

Nevýhodou hvězdicové topologie je však vyšší pořizovací cena, kdy musíte pořídit velké množství kabelů a také možnost selhání celé sítě, pokud přestane fungovat základní připojovací jednotka. 

  • Stromová topologie 

Stromová topologie vychází z hvězdicového uspořádání a graficky vypadá jako strom. Jedná o spojení síťových prvků, které jsou v centrech jednotlivých hvězd. Tohle propojení se používá zpravidla ve velkých firmách s rozsáhlými počítačovými sítěmi. 

Jednotlivé hvězdice jsou často oddělení firmy, ty jsou následně spojené hvězdicovým způsobem a na pozici kořene stromu bývá switch. Pokud selže kořen, dochází k rozpadu sítě na podsítě, ve kterých komunikace nadále bez problému funguje, není možná jen mezi dalšími podsítěmi. Další výhodou stromové topologie je zvýšená bezpečnost, odposlouchávání síťové komunikace není jednoduché. 

K čemu slouží síťová zařízení? 

Stavebními kameny sítě jsou zařízení umožňující komunikaci mezi uživateli (switche, routery, repeatery, huby a bridge) a poskytující služby koncovým uživatelům (počítač, tiskárny, webové kamery atp.). 

Switch se používá k přeposílání dat mezi počítači v jedné síti na základě MAC adresy. Obsahuje tak tabulku MAC adres, kde jsou informace o připojených počítačích a jiných koncových zařízeních. Switch rovněž umožňuje rozdělit sítě do více segmentů. Router zajišťuje přenos dat mezi různými sítěmi na základě IP adresy. Disponuje tedy směrovací tabulkou, která obsahuje informace o cestách pro přeposílání dat. Router se také často využívá k propojení více počítačů nebo sítí s internetem. 

Repeater se používá k prodloužení dosahu sítě, jeho hlavním účelem je tak zesílení a distribuce signálu. Pro prodloužení dosahu sítě se často využívá zejména v budovách, kde je potřeba pokrýt větší prostor. Hub slouží k propojení počítačů v rámci jedné sítě, a to tak, že přijímá síťový provoz na jednom portu a následně ho rozesílá na všechny ostatní. Nepoužívá tedy MAC ani IP adresy jako router či switch. 

Bridge je zařízení určené ke spojení dvou nebo více sítí, které umožňuje komunikaci mezi sítěmi bez potřeby přesměrování dat přes router. Funguje podobně jako switch, disponuje totiž tabulkou MAC adres. Bridge se často využívá v sítích s více segmenty, jako jsou například sítě velkých firem nebo ty, které zahrnují více budov. 

Zdroj foto: llama01 / Shutterstock.com

O autorovi angelo

Komentáře

Emailová adresa nebude publikována. Povinné pole jsou označena *

*