Elektroměr – jak vybrat?

Elektroměr – jak vybrat?

Jak vybrat nejlepší elektroměr? Na co si dát pozor při nákupu měřiče?

Co měří elektroměr?

Elektroměr je povinným prvkem každé elektroinstalace bez ohledu na to, zda se jedná o průmyslovou nebo obytnou budovu. Obvykle se montuje na stěnu. V rodinných domech se vyvinula praxe instalace zařízení v plotové linii pozemku, aby se zaměstnancům elektrárny usnadnilo provádění pravidelných kontrol. Elektroměr měří množství energie, která jím protéká. Jeho indikace jsou podkladem pro vyúčtování dodavatele energie s jejím příjemcem a pro stanovení výše vyúčtování elektřiny. Primární funkcí elektroměrů je tedy sledování spotřeby energie.

Tyto měřiče udávají součet spotřeby elektrické energie všemi zařízeními v domě, která pro správnou funkci vyžadují připojení k elektřině. Tato zařízení měří výkon (vyjádřený ve wattech) a spotřebovanou energii, vyjádřenou v kilowatthodinách (kWh). U průmyslových budov s vysokou spotřebou energie může být jednotkou měření energie megawatthodina (Mwh).

Jaký elektroměr vybrat?

Existují dva typy měřičů, které si můžeme zakoupit a nainstalovat do našeho domu nebo bytu. Tyto jsou:

  • Indukční elektroměr: Nejstarší model elektroměru. Má hliníkový disk, který se pohybuje podle toho, kolik elektřiny spotřebujeme. Jeho pohyb je způsoben magnetickým polem generovaným dvěma cívkami. V jednom z nich odpovídá rychlost proudu intenzitě odebíraného proudu, v druhém je rychlost proudu úměrná napětí. Každé otočení číselníku představuje určité množství spotřebované energie, které je vypočítáno měřidlem.
  • Elektronický elektroměr. Je vybaven obrazovkou z tekutých krystalů, která ukazuje výši spotřeby elektrické energie. Ve srovnání s indukčním měřičem určuje spotřebu energie extrémně přesně. A co víc, její stav může dodavatel elektřiny číst na dálku, aniž by bylo nutné posílat zaměstnance k zákazníkům do domů a bytů.

Elektroměr podle tarifu

Výběr elektroměru by se měl odvíjet také od typu tarifu stanoveného ve smlouvě s dodavatelem elektřiny. Pak máme na výběr ze dvou možností:

  • jednotarifní elektroměr – instaluje se, když má zákazník 24hodinový tarif. V praxi to znamená, že za odebranou kilowatthodinu zaplatí stejnou cenu bez ohledu na denní dobu. Počítadlo je pak vybaveno jedním metrem.
  • Elektroměrový rozvaděč dvoutarifní – používá se, když příjemce využívá dvouzónový tarif. V tomto případě jsou stanoveny samostatné ceny pro denní a noční-víkendovou spotřebu. Měřič má tedy dva metry. Při periodických kontrolách se berou v úvahu obě počítadla.

O autorovi angelo

Komentáře

Emailová adresa nebude publikována. Povinné pole jsou označena *

*