Vybavení Apostille v České republice

V případě, že má být v zahraničním státě uznána veřejná listina, je nutná superlegalizace pokud ji vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci orgán České republiky nebo která byla před ním podepsána. Odchylky z této povinnosti vycházejí Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin až některých dvoustranných mezinárodních dohod o právní pomoci, která byla podepsána v Haagu. Největším význam superlegalizace a apostily je věrohodně vyjádřit skutečnost, že určitá listina byla vydána nebo osvědčená soudním nebo správním orgánem České republiky alebo či orgán, který tuto pravomoc měl byla před ním tato listina podepsána. Důležitým faktorem je, že se osvědčil pravost úředního razítka a podpisu na listině. Obsah listin se neověřuje.

Postup osvědčení zjednodušil úmluva a apostilou zjednodušil postup ověřování veřejných listin, které mají být aplikovány v cizích státech, které se nacházejí mezi signatáři Úmluvy. Hlavní podstatou ověřování ve zjednodušené formě je jediný formální úkon. Tyto ověřovány listiny se vybavují ověřovacím doložkou, tzv.apostilou. Apostille zajišťuje, že již další ověřování listin nebude nutné.

Tímto postupem se osvědčují veřejné listiny, mezi které řadíme. Výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku, notářsky ověřené kopie, notářské doložky úředně ověřující podpis určité osobyť další .. Orgány, které tuto pravomoc mají neprovádějí ověřování skromný listin jako např. plná moc, na které nebyl podpis osob úředně ověřen.

V České republice se veřejné listiny osvědčují pro použití v smluvních státech Haagské úmluvy na dvou orgánech. Vše závisí na typu ověřované listiny, resp. orgánu který ji vydal. Jde o:

• Ministerstvo spravedlnosti -, Provádí apostilace listin vydaných jednotlivými justičními orgány České republiky, mezi které zahrnujeme i listiny vydané a ověřené notáři. Apostily, které vydává Ministerstvo spravedlnosti jsou bilingválne. Obsahujú české i anglické znění.

• Ministerstvo zahraničních věcí – Je dalším z orgánů, které provádějí aspostily a zahrnují všechny ostatní dokumenty mimo soudních a notářských. Apostilou vydávány pouze v českém jazyce vydává Ministerstvo zahraničních věcí.

Dokumenty, které se vystavují a ověřují notáři, je možné opatřit apostilou pouze tehdy pokud tyto listiny byly vystaveny notářem nebo zástupcem notáře který byl notářem zmocněn k provádění legalizace a úkonu ve vztahu k cizině. Proto Vám doporučujeme předeminformovat notáře, že daná listina má být použita v zahraničí.V tomto případě doporučujeme co nejrychlejšímu předstihu informovat notáře, že daný dokument chcete použít v cizině.

Pokud nechcete zbytečně ztrácejí čas vyřizováním apostilou, můžete se obrátit na náš tým, který Vám v tomto jistě velmi rád pomůže. Bezprostředně a bezproblémově Vám zařídíme apostilu na jakoukoli listinu včetně o překladu do jiného jazyka. Ručíme Vám, že výsledný dokument, bude splňovat požadavky daného státu. Pokud jste se rozhodli požádat nás o pomoc můžete vyplnit objednávkový formulář na stránce apostila.cz

O autorovi angelo

Komentáře

Emailová adresa nebude publikována. Povinné pole jsou označena *

*